VladaRH
In: Uncategorized0

ŽUMBERAČKI NARODNI SABOR PREDLAŽE VLADI RH OSNIVANJE FONDA ZA RAZVOJ ŽUMBERKA (FRŽ)

Žumberak je specifična mikroregija u sastavu Središnje Hrvatske i predstavlja njezin reljefno najviši stalno naseljeni prostor. Administrativno je podijeljen između Zagrebačke i Karlovačke županije. Dio u sastavu Zagrebačke županije podijeljen je između Grada Samobora, Grada Jastrebarskog i općina Krašić i Žumberak, dok je dio u sastavu Karlovačke županije dio Grada Ozlja. Geomorfološka i klimatološka obilježja Žumberka više nalikuju onima Gorske Hrvatske, a historijsko-geografska obilježja možemo smatrati najvažnijima u definiranju današnjeg teritorijalnog obuhvata Žumberka.

Današnje su demografske i ekonomske prilike na Žumberku vrlo nepovoljne. Depopulacijski su procesi prisutni tijekom posljednjih stotinjak godina. Uzmemo li u razmatranje obuhvat Žumberka, maksimum
naseljenosti zabilježen je 1890. godine kada je broj stanovnika iznosio 12008 stanovnika. Posljednji popis
stanovništva iz 2011. bilježi samo 1528 stanovnika na Žumberku, što predstavlja pad od 87.27% u odnosu
na maksimum naseljenosti. Prirodni pad broja stanovnika (višak umrlih nad rođenima tijekom godine)
prisutan je tijekom zadnjih četrdesetak godina. Uslijed nepovoljne ekonomske situacije i izostanka socijalno-geografske transformacije emigracijski procesi na Žumberku traju duže od jednog stoljeća. Uz  to, prisutan je vrlo naglašen proces starenja stanovništva. Indeks starenja povećao se s 56.94 (1971. godine) na 388.17 (2011. godine). Ako se u obzir uzme činjenica da proces starenja stanovništva započinje kad vrijednost spomenutog indeksa premaši 40, jasno je koliki su razmjeri ostarjelosti populacije na Žumberku.
Iako danas na Žumberku prevladavaju nepovoljni demografski procesi, mogućnosti revitalizacije svakako
postoje. Središnji dio Žumberka je od Zagreba udaljen samo tridesetak kilometara i Žumberak je faktički
dio zagrebačke urbane regije. Položaj na granici s Republikom Slovenijom nudi mogućnosti za prekograničnu suradnju, što će posebno biti značajno kada se Hrvatska priključi Schengenskom prostoru. Nažalost, zbog loše kvalitete prometnica i ostale infrastrukture, kao i zbog prometne izoliranosti koja je dobrim dijelom reljefno uvjetovana, ovaj prostor unatoč blizini Zagreba, ima izrazito periferna obilježja. S time u vidu, potrebno je što prije provesti sveobuhvatne revitalizacijske i razvojne mjere kako bi se popravila postojeća vrlo nepovoljna demografska i ekonomska situacija. U cilju poboljšanja postojećeg stanja, u ime Žumberačkog narodnog sabora predlažemo Vam osnivanje ‘ Fonda za razvoj Žumberka’ (FRŽ) u sklopu Ministarstva regionalnog razvoja. Smatramo da će osnivanjem Fonda za razvoj Žumberka Vlada Republike Hrvatske učiniti konkretan korak prema napretku Žumberka.
Predlažemo da Fond ima 2 ili 3 stalna zaposlenika čija bi zadaća bila koordiniranje i kontroliranje provedbe razvojnih i revitalizacijskih mjera na Žumberku. Lokacija spomenutog Fonda mogla bi biti na jednoj od povoljnih lokacija u Žumberku gdje Vlada RH smatra da bi to bilo najprimjerenije. Pri provedbi razvojnih i
revitalizacijskih mjera nužna je suradnja i koordinacija jedinica lokalne samouprave i Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, što bi trebala biti jedna od zadaća spomenutog Fonda. Isto tako, Fond bi trebao koordinirati i nadzirati raspodjelu sredstava iz fondova Europske unije te pomagati jedinicama lokalne samouprave koje pokrivaju teritorij Žumberka u međusobnoj koordinaciji. Poštovani članovi Vlade RH želja je Žumberačkog narodnog sabora da se osnivanjem Fonda trajno riješi pitanje infrastrukture u ovom dijelu Republike Hrvatske. Nadamo se da će Vlada RH uzeti u razmatranje ovaj prijedlog za osnivanje Fonda za razvoj Žumberka, pri Ministarstvu reginalnog razvoja, koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života svih stanovnika Žumberka kao i onih koji će tu u budućnosti pronaći svoj dom.
Srdačno Vas pozdravljamo.

Predsjedništvo Žumberačkog narodnog sabora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

preloder