logo žns

ŽNS PREDLAŽE VLADI RH OSNIVANJE FONDA ZA RAZVOJ ŽUMBERKA (FRŽ)
Read more.

ŽNS PREDLAŽE VLADI RH OSNIVANJE FONDA ZA RAZVOJ ŽUMBERKA (FRŽ)
Read more.

Temeljni program ŽNS-a

Programom Žumberački narodni sabor (ŽNS) svim stanovnicima Žumberka, stalnim kao i povremenim te svekolikoj javnosti obrazlaže i konkretizira neposredne gospodarske i društvene ciljeve za koje se zalaže. Osnovna je intencija Programa ŽNS-a unapređenje kvalitete života na području hrvatske mikroregije Žumberak po uzoru na zapadnoeuropska ruralna područja.

Ustroj lokalne samouprave

IMG12_0023
Krajem 19. stoljeća u Žumberku su osnovane dvije općine sa sjedištima u Kalju i Sošicama. Iste su ušle u sastav tadašnje Zagrebačke županije. Godine 1924. osniva se i treća žumberačka općina sa sjedištem u Radatoviću. Žumberačke općine od svog osnutka pokazuju dobre rezultate osobito u izgradnji prometnica, opskrbom vodom, organizacijom gospodarskih aktivnosti, prije svega održavanjem stočnih sajmova u Sošicama i na Budinjaku. Općine poduzimaju i druge aktivnosti u vezi gospodarenje žumberačkim šumskim resursima. Općenito podiže se kvaliteta života. Nakon završetka II. Svjetskog rata pristupa se administrativnoj reorganizaciji tadašnjih općina te se vrši preustroj. Ukidaju se sve tri žumberačke općine Kalje, Sošice i Radatovići i uspostavlja se jedinstveni Žumberački kotar sa sjedištem prvotno u Kostanjevcu a zatim u Pribiću.

Ciljevi ŽNS-a

IMG12_0060

Konkretni ciljevi ŽNS-a za poboljšanje infrastrukture u Žumberku
Žumberački narodni sabor (ŽNS) zalaže se za kvalitetno uređenje žumberačkih cesta u razdoblju od narednih deset godina od 2016. do 2026.
Žumberački narodni sabor (ŽNS) zalaže se za izgradnju vodovodne mreže u svim naseljima Žumberka.
Konkretno se predlaže izgradnja novog vodospremišta u Višoševićima na brdu Zečak. Izgradnjom rezervoara rješava se vodoopskrba za područje svih naselja u Jugo-istočnom dijelu Žumberka.
Žumberački narodni sabor (ŽNS) zalaže se za dugoročno pojačanje napona električnom energijom svih žumberačkih naselja u kojima postoji potreba za istim.

Struktura lokalne vlasti u Žumberku

2013-2017 godine
RH

LOKALNI IZBORI U ŽUMBERKU

Svibanj 2017.godine

-izbori za načelnika Općine i članove Općinskog vijeća Općine Žumberak
-izbori za članove Mjesnih odbora Radatovići, Kašt, Brašljevica, Dojutrovica (Grad Ozalj)
-izbori za članove Mjesnih odbora Budinjak i Stojdraga (Grad Samobor)
-izbori za članove Mjesnog odbora Pećno (Općina Krašić)

IZLASKOM NA IZBORE ODLUČILI SMO TKO ĆE NAS ZASTUPATI U ŽUMBERKU

POGLEDAJ

Načelnik općine Žumberak: Zdenko Šiljak

Zamjenik načelnika općine Žumberak: Marko Vlahović

Članovi općinskog vijeća Općine Žumberak:

Josip Mahovlić,

Milan Morduš,

Ivica Mrazović,

Petar Kovačević,

Ankica Štojs,

Ivica Bogović,

Juraj Juratovac,

Nikica Radić

Predsjednik M.O. Budinjak: Miro Kovačević

Predsjednica M.O. Stojdraga: Ljiljana Severović

Predsjednik M.O. Brašljevica: Zvonimir Herak

Predsjednik M.O. Dojutrovica: Andrija Šoštarić

Predsjednik M.O. Kašt: Petar Obradović

Predsjednik M.O. Radatovići: Bojan Smiljanić

Predsjednik M.O. Pećno: nepopunjeno

RH

LOKALNI IZBORI U ŽUMBERKU

Svibanj 2017.godine

-izbori za načelnika Općine i članove Općinskog vijeća Općine Žumberak
-izbori za članove Mjesnih odbora Radatovići, Kašt, Brašljevica, Dojutrovica (Grad Ozalj)
-izbori za članove Mjesnih odbora Budinjak i Stojdraga (Grad Samobor)
-izbori za članove Mjesnog odbora Pećno (Općina Krašić)

IZLASKOM NA IZBORE ODLUČILI SMO TKO ĆE NAS ZASTUPATI U ŽUMBERKU

POGLEDAJ

Načelnik općine Žumberak: Zdenko Šiljak

Zamjenik načelnika općine Žumberak: Marko Vlahović

Članovi općinskog vijeća Općine Žumberak:

Josip Mahovlić,

Milan Morduš,

Ivica Mrazović,

Petar Kovačević,

Ankica Štojs,

Ivica Bogović,

Juraj Juratovac,

Nikica Radić

Predsjednik M.O. Budinjak: Miro Kovačević

Predsjednica M.O. Stojdraga: Ljiljana Severović

Predsjednik M.O. Brašljevica: Zvonimir Herak

Predsjednik M.O. Dojutrovica: Andrija Šoštarić

Predsjednik M.O. Kašt: Petar Obradović

Predsjednik M.O. Radatovići: Bojan Smiljanić

Predsjednik M.O. Pećno: nepopunjeno

Program razvoja Žumberka

Žumberački narodni sabor (ŽNS) na svom zasjedanju u Grabru dne 20. veljače 2016. godine donio je jednoglasnu odluku da se izradi detaljan Program razvoja Žumberka (dalje: PRŽ). Cilj izrade PRŽ-a primarno je poboljšanje kvalitete života stanovnika u hrvatskoj pograničnoj mikroregiji Žumberak.

Ponuda Žumberka

null

EKO SELO ŽUMBERAK

KORETIĆI

null

EKO PARK DIVLJE VODE

STOJDRAGA

null

ŽUMBERAČKI RAJ

ŽAMARIJA

preloder